2021

Herwannnan Hauiskäännön hallituksen jäsenet ja tehtävänimikkeet 2021:

Jenna Elonen, puheenjohtaja

Miikka Hyötylä, varapuheenjohtaja, tiedotus- ja somevastaava

Rasmus Suni, hankinta- ja somevastaava

Sampo Ojala, rahastonhoitaja

Fanni Valkama, sihteeri

Joel Holappa, tapahtumavastaava

Jethro Ollaranta, tapahtumavastaava